آخرین رویدادها  |

درسنامه و آزمون
تامپوناد قلبی
۱۹ شهریور ۱۳۹۹
سندرم کمپارتمان شکمی
۲۴ فروردین ۱۳۹۹
سندرم کارسینوئید
۱۶ فروردین ۱۳۹۹
سندرم گیلن باره
۲۰ اسفند ۱۳۹۸
Venous Air Embolism
۲۹ بهمن ۱۳۹۸
کاپنوگرافی
۰۸ بهمن ۱۳۹۸
ECT
۰۱ دی ۱۳۹۸
کمبود G6PD / فاویسم
۲۳ آذر ۱۳۹۸
پورفیری
۲۳ آبان ۱۳۹۸
تیروئید
۲۶ شهریور ۱۳۹۸
پیوند کبد
۰۹ تیر ۱۳۹۸
ANESTHESIA QUIZ
۲۴ خرداد ۱۳۹۸
گیاهان داروئی
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
تبخیرکننده / VAPORIZER
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
مرگ مغزی
۰۴ دی ۱۳۹۷
اپی گلوتیت و کروپ
۱۴ آبان ۱۳۹۷
رفلکس های قلبی
۰۲ آبان ۱۳۹۷
فئوکروموسیتوما
۰۲ مرداد ۱۳۹۷
دکسمدتومیدین
۰۷ تیر ۱۳۹۷
Epidermolysis Bullosa
۲۳ خرداد ۱۳۹۷
بلوک اینتراسکالن
۰۹ خرداد ۱۳۹۷
آپنه انسدادی خواب
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
رمی فنتانیل
۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
Cerebral Salt-Wasting Syndrome
۳۱ فروردین ۱۳۹۷
تنگی پیلور
۲۱ فروردین ۱۳۹۷
سوگامادکس
۱۳ فروردین ۱۳۹۷
سندرم سروتونین
۲۰ بهمن ۱۳۹۶
پالس اکسیمتر
۰۷ بهمن ۱۳۹۶
TRALI & TACO
۱۹ آبان ۱۳۹۶
مولتیپل اسکلروز
۱۴ خرداد ۱۳۹۶


error: مطالب این سایت محافظت شده است