آخرین رویدادها  |

درسنامه و آزمون
تیروئید
۲۶ شهریور ۱۳۹۸
پیوند کبد
۰۹ تیر ۱۳۹۸
ANESTHESIA QUIZ
۲۴ خرداد ۱۳۹۸
گیاهان داروئی
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
تبخیرکننده / VAPORIZER
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
مرگ مغزی
۰۴ دی ۱۳۹۷
اپی گلوتیت و کروپ
۱۴ آبان ۱۳۹۷
رفلکس های قلبی
۰۲ آبان ۱۳۹۷
سندرم گیلن باره
۲۸ شهریور ۱۳۹۷
فئوکروموسیتوما
۰۲ مرداد ۱۳۹۷
دکسمدتومیدین
۰۷ تیر ۱۳۹۷
Epidermolysis Bullosa
۲۳ خرداد ۱۳۹۷
بلوک اینتراسکالن
۰۹ خرداد ۱۳۹۷
آپنه انسدادی خواب
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
رمی فنتانیل
۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
Cerebral Salt-Wasting Syndrome
۳۱ فروردین ۱۳۹۷
تنگی پیلور
۲۱ فروردین ۱۳۹۷
سوگامادکس
۱۳ فروردین ۱۳۹۷
هیپرترمی بدخیم
۲۴ اسفند ۱۳۹۶
سندرم سروتونین
۲۰ بهمن ۱۳۹۶
پالس اکسیمتر
۰۷ بهمن ۱۳۹۶
ECT
۱۹ آذر ۱۳۹۶
TRALI
۱۹ آبان ۱۳۹۶
پورفیری
۱۲ آبان ۱۳۹۶
مولتیپل اسکلروز
۱۴ خرداد ۱۳۹۶
نمایه بیهوشی
نمایه بیهوشی
۳۱ فروردین ۱۳۹۶


error: مطالب این سایت محافظت شده است