آخرین رویدادها  |

درسنامه و آزمون
سردرد نخاعی
۰۹ تیر ۱۴۰۰
سالمندان
۲۸ خرداد ۱۴۰۰
گزنون / Xenon
۲۵ فروردین ۱۴۰۰
تامپوناد قلبی
۱۹ شهریور ۱۳۹۹
سندرم کمپارتمان شکمی
۲۴ فروردین ۱۳۹۹
سندرم کارسینوئید
۱۶ فروردین ۱۳۹۹
سندرم گیلن باره
۲۰ اسفند ۱۳۹۸
Venous Air Embolism
۲۹ بهمن ۱۳۹۸
کاپنوگرافی
۰۸ بهمن ۱۳۹۸
ECT
۰۱ دی ۱۳۹۸
کمبود G6PD / فاویسم
۲۳ آذر ۱۳۹۸
پورفیری
۲۳ آبان ۱۳۹۸
تیروئید
۲۶ شهریور ۱۳۹۸
پیوند کبد
۰۹ تیر ۱۳۹۸
ANESTHESIA QUIZ
۲۴ خرداد ۱۳۹۸
گیاهان داروئی
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
تبخیرکننده / VAPORIZER
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
مرگ مغزی
۰۴ دی ۱۳۹۷
اپی گلوتیت/ کروپ
۱۴ آبان ۱۳۹۷
رفلکس های قلبی
۰۲ آبان ۱۳۹۷
فئوکروموسیتوما
۰۲ مرداد ۱۳۹۷
دکسمدتومیدین
۰۷ تیر ۱۳۹۷
بلوک اینتراسکالن
۰۹ خرداد ۱۳۹۷
رمی فنتانیل
۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
SIADH/CSW
۳۱ فروردین ۱۳۹۷
تنگی پیلور
۲۱ فروردین ۱۳۹۷
سوگامادکس
۱۳ فروردین ۱۳۹۷
سندرم سروتونین
۲۰ بهمن ۱۳۹۶
پالس اکسیمتر
۰۷ بهمن ۱۳۹۶


error: مطالب این سایت محافظت شده است